Vijf-stappentraject

Iedereen is uniek. Mijn adviestraject is er dan ook op gericht om uw persoonlijk wensen en omstandigheden in kaart te brengen en te ondersteunen.

Het adviestraject bestaat uit vijf stappen:

  • Kennismaking en oriëntatie
  • Inventarisatie
  • Raadgeving (financiële planning)
  • Begeleiding en/of bemiddeling
  • Service en onderhoud

Kennismaking en oriëntatie
In een kennismakingsgesprek neem ik uw gegevens en omstandigheden globaal met u door en maakt u kennis met mijn werkwijze. Ook wordt er uitgebreid stilgestaan bij uw vragen en wensen. Hieruit bepalen we een richting voor het verdere adviestraject.

Inventarisatie
In deze stap worden uitgebreid alle relevante gegevens verzameld, waardoor we precies kunnen bepalen hoe we aan uw financiële doelstellingen inhoud zullen geven.

Raadgeving (financiële planning)
Uit de gegevens die in de inventarisatiestap zijn verzameld, bouw ik uw persoonlijk profiel. Vanuit dit profiel adviseer ik over mogelijke routes waarlangs u uw doelen kunt realiseren.

Dit advies is gebaseerd op mijn kennis van de markt en de beschikbare producten. Wellicht kiest u er op basis van dit advies voor om uw huidige pakket aan producten te herstructureren. Wellicht is een nieuw financieel product de oplossing. In dit stadium zal ik ook de tarieven en acceptatievoorwaarden van de nieuwe of aangepaste producten met u doornemen.

Begeleiding en/of bemiddeling
Vanuit de financiële planning besluit u of u behoefte hebt aan bemiddeling of begeleiding.

MDC is in staat om rechtstreeks voor u te bemiddelen bij de financiële instellingen – ik zal dan het gewenste product voor u aanvragen en afsluiten.

Daarnaast gelooft MDC in het bieden van begeleiding. Als u kiest voor begeleiding, houdt u zelf de controle over het aanvragen en afsluiten van een nieuw product. Dit is helaas vaak een onduidelijk en onoverzichtelijk proces, vooral als u rechtstreeks zaken doet met een online aanbieder of een financiële instelling met weinig service. Daarom zal ik u bijstaan met advies en praktische hulp.

Ook kan ik u begeleiden bij het krijgen van een second opinion.

Service en onderhoud
Natuurlijk wilt u dat uw financiële keuzes ook in de toekomst bij uw leefomstandigheden blijven passen. Er kunnen veranderingen optreden in de financiële wereld waardoor het nodig is om uw financiële producten bij te stellen. En ook uw eigen leven staat niet stil, waardoor er andere of aanvullende oplossingen aantrekkelijk worden voor u.

Daarom biedt MDC financieel raadgever twee serviceabonnementen: het Light Serviceabonnement en het Full Serviceabonnement.