Arbeidsongeschiktheid

Iedereen, maar vooral wie een fysiek zwaar beroep heeft, doet er goed aan om voorzieningen te treffen voor arbeidsongeschiktheid. Hierbij zijn twee elementen van belang.

  • Inkomensplanning, zodat u genoeg te besteden blijft hebben
  • Hypotheeklastenbescherming, zodat uw woonlasten dalen en u niet gedwongen wordt te verhuizen

Ik maak voor u inzichtelijk hoe u kunt zorgen voor het behoud van het benodigde inkomen, en samen kiezen we passende financiële oplossingen voor u uit. Door verschillende risicoscenario’s te raadplegen wordt duidelijk welke afwegingen u de meeste rust en zekerheid bieden.

Een serviceabonnement is bij uitstek geschikt om regelmatig de verschillende inkomensplanningen na te gaan, en snel in te springen op veranderingen in uw levensomstandigheden.

Neem vrijblijvend contact op voor een verkennend gesprek.