Met je kind op de middelbare school verandert er best veel. Niet alleen een nieuwe school, maar ook financieel veranderen er zaken. Met welke kosten en uitgaven moet je rekening houden? En hoe zit het eigenlijk met zakgeld? Lees er hier meer over.

Het is een goed idee om bij de overgang naar de middelbare school nieuwe afspraken over geld te maken met je kind. Een nieuwe school betekent andere uitgaven. Denk aan verleidingen zoals de kantine en de snoepautomaat, maar ook het sociale leven van je kind zal veranderen. Vaker met vrienden buiten school afspreken en bijvoorbeeld zelfstandig naar de bioscoop of de stad gaan hoort allemaal bij deze leeftijd.

Zak- en kleedgeld
Hoe eerder je het hierover hebt met je kinderen, hoe beter ze voorbereid zullen zijn. Zie het als goede leermomenten in de financiële opvoeding van je kind. Maak ook goede afspraken over kleed- en zakgeld: hoe veel krijgt je kind, wat moet hij of zij zelf betalen en wat betaal jij?

Het overgrote deel (88 procent) van de 12 tot 18-jarigen op de middelbare school krijgt zakgeld. Op de site van het Nibud kun je meer lezen over de gemiddelde bedragen en krijg je tips over het maken van afspraken.

Sommige ouders starten op de middelbare school al direct met kleedgeld. Hierbij is het natuurlijk belangrijk om de hoogte van het kleedgeld af te stemmen op de uitgaven die je van je kind verwacht. Ook hier is het een goed idee om de afspraken samen te maken en eventueel vast te leggen. Is jouw zoon of dochter hier nog niet aan toe? Dan start je gewoon met zakgeld en op een later moment met kleedgeld.

‘82% van de scholieren zegt dat hun ouders en verzorgers het belangrijk vinden om hen om te leren gaan met geld’

De meeste pubers zoeken grenzen op, ook bij financiële afspraken. Vind je het lastig om duidelijke kaders te bieden? Bekijk dan de checklist ‘Geldafspraken met pubers’.

Bijbaantjes en vakantiewerk
Op de middelbare school beginnen ook vrij veel kinderen met een bijbaantje zoals een krantenwijk of oppassen op kinderen uit de buurt. Hier kun je rekening mee houden bij het vaststellen van de hoogte van het zakgeld. Een kwart van de twaalfjarigen doet vakantiewerk. Hiervoor gelden wel wettelijke regels per leeftijd over wat een kind mag doen en voor hoe lang.

Bankrekening
Een belangrijk onderdeel om je kind met geld om te leren gaan is een bankrekening, eventueel met eigen pinpas. Zo kunnen ze geleidelijk aan ontdekken hoe dit werkt en zelf ook betalingen gaan doen. Veel banken hebben een speciale betaalrekening voor tieners die met hen meegroeit. Vaak is daar ook een spaarrekening aan gekoppeld.

‘Samen uitzoeken hoe een betaalrekening werkt is ook quality-time met je kind. Even één op één aandacht’

Schoolkosten
Schoolboeken op de middelbare school worden door de overheid betaald. Toch moet je ook zelf een aantal zaken aanschaffen. Denk onder andere aan een passer, agenda, kaftpapier en een rekenmachine. Een tas is natuurlijk ook nodig. Zie dit als een mooie kans om je kind te leren budgetteren en de waarde van geld te laten zien. Door een vast bedrag te geven en hem of haar zelf de benodigde items te laten kopen, leren ze heel veel. En is er na afloop geld over door heel slim te winkelen? Beloon je kind dan door hem of haar het restant te geven.

Vervoer, mobieltjes en internet
Wanneer je bijvoorbeeld in een kleiner dorp woont, is de kans aanwezig dat je kinderen lange afstanden af moeten leggen naar school. Het kan dan handig zijn om een ov-abonnement te nemen (of een losse ov-kaart voor slecht weer). Leg van tevoren vast uit hoe deze werkt en maak samen eens een ritje met het openbaar vervoer. Zo leren ze hier zelfstandig gebruik van te maken.

Bij een lekke band of als er op school iets gebeurt, is het fijn om elkaar te kunnen bereiken. Bovendien staan lesroosters, huiswerk en cijferlijsten vaak online. Veel scholieren krijgen daarom een smartphone bij hun start op de middelbare school. Maak samen wel goede afspraken over de kosten van de telefoon. Bedenk ook dat het niet nodig hoeft te zijn om meteen een abonnement met data af te sluiten. Veel scholen bieden gratis wifi aan voor hun leerlingen.

Schoolreis en ouderbijdrage
Op middelbare scholen worden vaak uitstapjes en schoolreizen georganiseerd. In de bovenbouw zijn er zelfs vaak reizen naar het buitenland. Heel leuk en leerzaam, maar een aardige kostenpost. Houd hier in je eigen financiële planning vast rekening mee.

Meegaan op deze schoolreizen is niet verplicht. Wil of kun je niet betalen voor deze reis? Dan moet de school voor een ander programma zorgen. Als de schoolreis verplicht is vanwege een lesprogramma dan mag de school geen kosten in rekening brengen.

De ouderbijdrage is bedoeld om extra culturele of sportieve activiteiten te betalen. Deze ouderbijdrage is geen verplichting. Wel kan je kind uitgesloten worden van bepaalde activiteiten als de bijdrage niet is betaald, maar ook dan moet school voor vervangend onderwijs zorgen.

Bron: Nibud