Full Serviceabonnement

Dit abonnement biedt een uitgebreide service. Naast alle voordelen van het Light Serviceabonnement ontvangt u standaard enkele scans en controles die uw financiële planning robuuster en voordeliger maken. MDC levert met dit abonnement actieve begeleiding en ondersteuning.

Jaarlijks persoonlijk onderhoudsgesprek
Eenmaal per jaar neem ik uw persoonlijke situatie met u door. Hiervoor kom ik bij u thuis. Het overzicht van uw financiële wensen en omstandigheden blijft helder en up-to-date, waardoor ik uw financiële plan en lopende financiële producten actief kan beheren.

Bijhouden van elders lopende polissen en vermogen
Ik verwerk niet alleen de producten die u bij MDC financieel raadgever hebt lopen in uw cliëntprofiel, maar ook al uw elders afgesloten producten.

Hiermee hebt u dus altijd een financieel totaaloverzicht, wat van pas komt als er een verandering optreedt in uw omstandigheden. Het hebben van een totaaloverzicht over uw financiële situatie en producten leidt vaak tot financieel voordeel, zoals:

  • Besparing op premies en inleg
  • Voorkomen van overlap in producten, zoals dubbel verzekerd zijn
  • Periodiek toetsen van alle producten, zodat u niet te lang investeert in producten die niet meer bijdragen aan uw doelen
  • Beter advies – ik kan betere oplossingen aandragen als ik op de hoogte ben van uw volledige financiële situatie in plaats van alleen het deel dat u via MDC financieel raadgever geregeld hebt
  • Betere beslissingen – u hoeft zelf geen tijd te besteden aan het bijhouden van uw totaaloverzicht, maar kunt het wel gebruiken om u te informeren bij het nemen van financiële beslissingen

Controle maandelijks belastingteruggave hypotheekrente
Als u een maandelijkse teruggave van de hypotheekrentebelasting hebt lopen, komt u in aanraking met periodieke aanpassingen, bijv. na het eerste jaar van de looptijd van de hypotheek of bij wijzigingen in inkomsten. Ik verzorg deze aanpassingen voor u, zodat u er niet naar om hoeft te kijken.

Hypotheekscan
Tijdens het periodiek onderhoudsgesprek toets ik ook uw hypotheek. Hierbij kijk ik naar actuele ontwikkelingen en mogelijkheden, en overleggen we of de vorm, doelstelling, rente en betaalbaarheid nog aan uw wensen voldoen. Ook tussentijds kunt u kosteloos gebruik maken van deze hypotheekscan.

Hypotheekrentescan
Veranderingen in de hypotheekrente kunnen kansen creëren voor het gunstiger maken van uw hypotheek. Tijdens het periodiek onderhoudsgesprek besteed ik extra aandacht aan de mogelijkheden in het actuele financiële klimaat. Wellicht zijn er passende oversluitmogelijkheden bij uw eigen bank of bij alternatieve banken. Ik kijk naar de werkelijke rentepercentages van alle hypotheekverstrekkers, en bespreek met u wat de financiële gevolgen zijn van de beslissing om uw hypotheek wel of niet over te sluiten.

Berekening jaarruimte pensioen
U ontvangt jaarlijks een pensioenoverzicht (UPO) van uw werkgever of pensioenuitvoerder. Deze opgave bepaalt of u ruimte hebt om pensioen bij te sparen met hulp van de belastingdienst. Doordat MDC een totaaloverzicht van uw financiële situatie heeft, hebt u zicht op de al lopende lijfrentepremies en wat werkelijk nodig is om uw pensioendoelstelling te bereiken. Door een jaarlijkse berekening van uw jaarruimte ziet u niets over het hoofd. Tijdens het jaarlijkse onderhoudsgesprek kijken we naar de vorm, doelstelling, rente en betaalbaarheid van de verschillende mogelijkheden om pensioen bij te sparen. Ook tussentijds kunt u kosteloos een jaarruimteberekening laten doen.

Second opinion
Hoe vaak komt het wel niet voor dat u een aanbod krijgt voor een financieel product, maar u niet kunt zien wat het voordeel of de noodzaak van dit aanbod is? Een second opinion van een adviseur of aanbieder die betaald wordt door de aanbieder van dit product kan nooit objectief zijn. MDC financieel raadgever is adviesvrij, en het Full Serviceabonnement verzekert u van een objectieve second opinion. Als u uw vraag bij MDC neerlegt, bekijken we of het product uw financiële plan ondersteunt, en denk ik mee over alternatieve oplossingen.

10% korting op adviestarieven
U ontvangt een korting van minimaal 10% op de adviestarieven uit declaratie, zodat u het abonnementsgeld snel terugverdient. Op deze manier is het aantrekkelijk om te kiezen voor een goed onderhoud van uw financieel plan, en kunt u vertrouwen op de service en nazorg van MDC.

Voor deze werkzaamheden is in het Full Serviceabonnement circa 3 uur per jaar inbegrepen. Mocht er meerwerk ontstaan, dan zal ik dat uiteraard in een vroeg stadium aangeven.