Relatie met financiële instellingen

MDC is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat ik niet betaald word door financiële instellingen, en dat het daarom mogelijk is om u zonder vooroordelen de meest geschikte producten aan te raden.

MDC is een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrecht of aandeel in de onderneming.

MDC maakt geen voorkeursselectie. Ik probeer een zo volledig mogelijk beeld te bieden van het aanbod aan financiële producten, en de voor- en nadelen van elk product. Ik ondersteun u met mijn kennis en ervaring bij het maken van een selectie, en u bent vrij in de keuze van aanbieder en product.

MDC is aangesloten bij:

SEH: Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs
AFM: Autoriteit Financiële Markten (vergunningsnr. 12040390)
Kifid: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (nr. 300.014699)
KvK: Kamer van Koophandel (inschrijfnr. 30234042)

Voor meer informatie kunt u altijd bellen of e-mailen.