Vergoedingsstructuur

Vanaf januari 2013 vereist de wet dat financieel adviseurs voor complexe producten rechtstreeks betaald worden door de cliënt. Hoewel deze manier van belonen pas vanaf 2013 verplicht wordt, heeft MDC ervoor gekozen om al aan de nieuwe eisen te voldoen.

Dit heeft de volgende voordelen:

  • U weet precies wat het financieel advies kost
  • De premies van de financiële producten die u afneemt zijn lager, omdat er geen bemiddelingskosten in verrekend worden
  • U krijgt een objectiever advies, omdat financieel adviseurs niet langer contractueel verbonden zijn met slechts een deel van de financiële instellingen
  • Uw administratie is voorbereid op de veranderingen

MDC financieel raadgever biedt 3 manieren om diensten af te nemen.

  • Beloning uit declaratie: een vooraf vastgesteld pakket van uren en diensten, gericht op advies en begeleiding over of het afsluiten van een complex product, bijvoorbeeld een hypotheek. Hierdoor hebt u de zekerheid dat alles goed geregeld wordt, terwijl de kosten vooraf vaststaan.
  • Beloning per uur: betaling per uur dat ik aan uw zaak besteed.
  • De serviceabonnementen: ideaal voor cliënten die behoefte hebben aan overzicht, persoonlijk onderhoud en zekerheid of als er meerdere financiële producten bij MDC lopen.

Hebt u nog vragen of wilt u een offerte aanvragen? Neem dan contact op.