De meesten van ons raken gelukkig niet langdurig arbeidsongeschikt, dat wijzen de cijfers simpelweg uit. Toch ontvangen ruim 800.000 Nederlanders hiervoor een uitkering. Wat als jou dit overkomt? Naast nare persoonlijke gevolgen, raakt het je ook financieel fors. Hoe? En hoe kun je dat beperken?

Volgens het UWV (Cijfers en trends, april 2021) ontvingen 810.000 personen een uitkering vanwege arbeidsongeschiktheid. Dat komt neer op 9% van de werkzame Nederlandse beroepsbevolking (van 9,0 miljoen). Voor 2021 verwacht men een instroom van 60.000. Dit betreft overigens alleen mensen die in loondienst ziek werden en dat langer dan twee jaar bleven. Zelfstandigen zijn hier niet in meegenomen. De vraag is dus…

Weet jij zeker dat je niet arbeidsongeschikt raakt?

In een reeks van twee artikelen kijken we naar de gevolgen en mogelijke oplossingen. Deze maand ligt de focus op werknemers. Voor ondernemers / ZZP’ers ligt de situatie heel anders. Daar komen we volgende maand op terug. Nu al geprikkeld? Aarzel niet en bel meteen even.

Gevolgen voor werknemers

Voor zieke werknemers bestaat in Nederland een vangnet. Ons sociale stelsel behoort tot de beste ter wereld. Maar toch… als je er een beroep op moet doen, heeft dat financieel alsnog een flinke impact op je leven.

Heb je een vast dienstverband en word je ziek? Dan moet je werkgever je twee jaar minimaal 70% loon doorbetalen. Vaak krijg je het eerste jaar 100% en pas het tweede die 70%. Eindigt je contract eerder, dan beland je per die datum in de Ziektewet (ZW).

In de Ziektewet ontvang je 70% van je laatstverdiende salaris. Maar let op, als je meer verdient dan het maximum dagloon krijg je alleen daarvan 70%. Dat maximum bedraagt per 1 juli €225,57 ofwel €58.311 op jaarbasis (2021 – inclusief vakantiegeld, 13e maand enz.). Wat je meer verdiende, loop je dan mis, plus die 30% van het maximum bedrag.

Sowieso valt er een enorm stuk inkomen weg

Na één jaar ZW wordt beoordeeld of je ander werk kunt doen. Is dat zo en ga je daarmee minimaal 65% van je laatste inkomen verdienen? Dan vervalt je recht op een ZW-uitkering. Je inkomen daalt in dat geval maximaal 35%.

Blijf je langer dan twee jaar ziek, dan kom je mogelijk in aanmerking voor een uitkering in het kader van de WIA (de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen – opvolger van de WAO):

  • Blijk je blijvend volledig arbeidsongeschikt, dan krijg je een IVA-uitkering. Via deze Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten ontvang je 75% van je laatstverdiende, of het maximum loon. Zo mis je dus ‘slechts’ 25% (plus wat je boven het maximum verdiende)
  • Acht men je niet-blijvend volledig arbeidsongeschikt of maar gedeeltelijk, dan krijg je een uitkering volgens de Wet werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Die WGA-uitkering is de eerste twee maanden 75% van je laatstverdiende of het maximum loon. Daarna ontvang je 1 tot 36 maanden 70%, afhankelijk van hoeveel jaren je hebt gewerkt
  • Daarna wordt het echt ingewikkeld. Men kijkt dan naar hoeveel procent je nog arbeidsongeschikt bent en wat je nog wél kunt verdienen in je oude of ander werk.
    • Is dat minimaal 65% dan vervalt de uitkering en mis je dus 35% in het ongunstigste geval
    • Anders varieert de uitkering tussen 70% van je laatstverdiende/ maximumsalaris en 28% van het minimumloon
Als kleine pleister op de wond kom je door een lagere inkomen mogelijk in aanmerking voor diverse toeslagen of subsidies. Maar een vetpot wordt het niet.


Oplossing: de WIA hiaat verzekering

Het verschil tussen je oorspronkelijke inkomen en je uitkering wordt het WIA hiaat genoemd. Tegen dit inkomensverlies kun je je op diverse manieren verzekeren. Verschillende maatschappijen hanteren daarvoor variërende namen. In hoofdzaak gaat het om WIA aanvullingsverzekeringen en WGA hiaat verzekeringen. Daarbij zijn er ook zogenaamde excedent-polissen waarmee je het inkomensverlies kunt afdekken dat ontstaat als je meer verdient dan het maximum dagloon (in 2021 op jaarbasis €58.311 per jaar incl. vakantiegeld, 13e maand, etc).

Direct even checken – Soms sluit een werkgever collectief een WIA hiaat verzekering af, maar lang niet altijd of volledig. Wil jij meer zekerheid voor als jou iets zou overkomen? Neem gerust contact met ons op, dan kijken we samen naar jouw situatie en mogelijkheden.


Arbeidsongeschiktheid en de hypotheek

Of je nu in loondienst bent of zelfstandige, bij arbeidsongeschiktheid gaat je inkomen flink omlaag als je er verder niets geregeld is. Uiteraard kun je daarmee in de problemen komen bij het betalen van de hypotheek (of van de huur). Tot 2023 kan een lager inkomen bovendien betekenen dat je minder belastingvoordeel van de aftrek hypotheekrente hebt. Dan nemen je netto maandlasten dus ook nog eens toe.

Naast de diverse WIA verzekeringen kun je ook een woonlastenverzekering afsluiten. Bij arbeidsongeschiktheid, maar ook bij werkloosheid, neemt die (een deel van) je woonlasten over: al dan niet tijdelijk, voor vast bedrag per maand, of een bepaald percentage.

Ook een woonlastenverzekering kan uitkomst bieden

Zowel bij de woonlastenverzekering als de WIA verzekeringen is dus het nodige maatwerk mogelijk. We luisteren naar je wensen en brengen je situatie en opties in kaart. Het afgewogen advies is daarna precies wat je van een onafhankelijk adviseur mag verwachten.