Voor een hypotheekaanvraag moet een ondernemer zijn inkomen over de laatste drie jaar opgeven. Was dat vanwege corona ineens veel lager, dan heb je daar dus lang last van. Gelukkig komen NHG en de geldverstrekkers je tegemoet. Vanaf 1 augustus telt zo’n tijdelijke inkomensdaling niet (volledig) mee in hun beoordeling. Maar hoe toon je dit aan?

Ondernemers mogen niet de dupe worden

De organisatie achter de hypotheekgarantie neemt het op voor ondernemers waarvan het gemiddelde jaarinkomen over de laatste drie jaar flink lager uitkomt door veel lagere verdiensten tijdens de crisis-maanden. “De oorzaak hiervan ligt in de meeste gevallen niet bij de ondernemer en diens bedrijf, maar bij het coronavirus en de bijbehorende gevolgen. NHG vindt het belangrijk dat deze ondernemers de toegang tot woonfinanciering behouden en daarmee de toegang tot de woningmarkt.” Daarom zijn ze het gesprek aangegaan met geldverstrekkers en toezichthouders.

“We willen voorkomen dat ondernemers die inmiddels weer draaien zoals voor deze crisis, onnodig minder toegang krijgen tot een woningfinanciering met NHG.” – Carla Muters (NHG)

Andere beoordeling vanaf 1 augustus

De conclusie is, dat de beoordelaar de resultaten uit het tweede kwartaal van 2020 niet of niet volledig hoeft mee te nemen in een besluit over je hypotheekaanvraag. Voorwaarde is wel dat je aantoont dat het slechts een tijdelijk daling betrof, als gevolg van de corona maatregelen. Daarom is er ook gekozen voor een ingangsdatum van 1 augustus. Vooralsnog geldt dit alleen voor hypotheken met NHG, dus voor woningen met een marktwaarde tot € 310.000. Het is nog even afwachten of andere hypotheken volgen.

Extra aandacht bij de onderbouwing

De komende drie jaar kun je gebruik maken van deze coulance. Een goede onderbouwing bij je hypotheekaanvraag is daarbij extra van belang. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn:

  • Hoe ging je om met de impact van de lockdown?
  • Kon je gebruik maken van overheidsmaatregelen?
  • Probeerde je via andere activiteiten omzet te maken?
  • Is er inmiddels voldoende inkomen en heb je een financiële buffer?

Maatwerk is belangrijk. Ga je de komende jaren verhuizen of wil je je hypotheek oversluiten voor een lagere rente? We helpen je graag jouw case te onderbouwen.