Behalve voor de hypotheekrente geldt er in 2020 ook een lager tarief voor andere aftrekposten. Wie tenminste € 68.508 verdient betaalt 49,5% belasting. Maar je kunt die posten nog maar tegen 46% aftrekken. Tot 2023 bouwt dit af naar 37.10%. Welke aftrekposten zijn dit en wat kun je nu nog besparen?

Hoe wordt het tarief afgebouwd?

Bij je aangifte inkomstenbelasting over 2019 kon je in de hoogste belastingschijf de hypotheekrente al niet meer tegen hetzelfde tarief aftrekken als het belastingtarief. Dat was 51.75%, terwijl je maar 49% van de betaalde hypotheekrente mocht aftrekken. Over belastingjaar 2020 is dit verlaagd naar 46%. Dit geldt ook voor alle andere aftrekbare kosten voor je eigen woning, zoals periodieke betalingen voor erfpacht en notaris- en advieskosten voor het afsluiten van de hypotheek.

Dit tarief wordt in stappen verder afgebouwd: via 43% in 2021, 40% in 2022 naar 37.10% in 2023. Dit is het percentage dat dan geldt in belastingschijf 1.

In 2020 ook voor andere aftrekposten

Dit jaar krijg je in de hoogste belastingschijf maximaal 46% terug over al je aftrekposten. Terwijl je zonder deze tariefsaanpassing maximaal 49,50% belasting zou terugkrijgen. Binnen de (verminderde) aftrek van de kosten van de eigen woning, valt nu ook de ‘restschuld na verkoop van de eigen woning’ (deze regeling gold tussen 28-10-2012 en 1-1-2018). Verder gaat het om kosten die vallen onder de persoonsgebonden aftrek, de zogenaamde ondernemingsfaciliteiten, plus de vrijstelling die je krijgt als je een ondernemer of vennootschap van jouw bezittingen gebruik laat maken.
De complete lijst vind je onderaan dit artikel.

Wat kun je dit jaar nog besparen?

Heb je je hypotheek in 2020 overgesloten, of ga je dat nog doen? Ook dan is het verstandig je voorlopige aanslag aan te passen. Je gaat dan immers minder hypotheekrente betalen en trekt in feite te veel af. Bij je definitieve aanslag moet je dat weer terugbetalen. Ook de kosten voor deze (her)financiering mag je aftrekken. Met een hoog inkomen is dat dit jaar dus nog tegen 46%, volgend jaar zakt dat naar 43%. In dat opzicht is nú oversluiten voordeliger. Informeer hiernaar als je dit overweegt. Met de nog steeds bijzonder lage rentestanden is dit een zeer popuaire maatregel op dit moment.

Heb je een hoog jaarinkomen en ben je van plan je hypotheek over te sluiten? Dan kan het aantrekkelijk zijn om dat nog in 2020 te doen. De oversluitkosten en boeterente zijn dan nog tegen het hogere percentage aftrekbaar
— Vereniging Eigen Huis

Meegenomen in de voorlopige aanslag 2020?

Als je dergelijke aftrekposten hebt opgevoerd bij je voorlopige aanslag 2020 dan heeft de belastingdienst automatisch het nu geldende tarief toegepast. Dit wordt speciaal vermeld en dus zag je het mogelijk al. Geef je je partneralimentatie of andere onderhoudsverplichtingen pas op bij je definitieve aanslag? Dan zul je zien dat je minder ‘terugkrijgt’ dan vorig jaar. Waar je in 2018 – in de hoogste schijf – nog 51,75% kon aftrekken, daalt dat in vijf jaar naar 37,10%. Je ontvangende ex-partner merkt daar niets van, maar als betaler kost het je bijna 30% meer, netto. Zou je daardoor in betalingsproblemen komen, dan kun je een deskundige raadplegen. Mogelijk valt er in alle redelijkheid wat te regelen.

Door de afbouw van de aftrek partneralimentatie betaal je in vijf jaar netto bijna 30% meer
— (bij een inkomen in de hoogste belastingschijf)

Overzicht van alle aftrekposten

De volgende posten kun je in 2020 nog maar voor maximaal 46% aftrekken:

 • Persoonsgebonden aftrek
  • uitgaven voor onderhoudsverplichtingen
   (waaronder betaalde partneralimentatie)
  • weekenduitgaven voor gehandicapten
  • scholingsuitgaven
  • aftrekbare giften
  • uitgaven voor specifieke zorgkosten
  • restant persoonsgebonden aftrek voorgaande jaren
 • Aftrek kosten eigen woning
  • hypotheekrente
  • periodieke betalingen voor erfpacht
  • notaris- en advieskosten bij afsluiten hypotheek
  • aftrekbare kosten van de restschuld na verkoop van de eigen woning
 • Ondernemersfaciliteiten
  • zelfstandigenaftrekaftrek speur- en ontwikkelingswerk
  • meewerkaftrek
  • startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
  • stakingsaftrek
  • MKB-winstvrijstelling
 • Overig
  • vrijstelling voor terbeschikkingstelling van bezittingen