Als werknemer arbeidsongeschikt raken is al geen pretje, als eigen baas val je helemaal naast het sociale vangnet. Zonder buffer heeft dat pijnlijke financiële gevolgen. Vanaf 2024 komt er voor zzp’ers een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Wil je het risico lopen die af te wachten, of bekijk je direct eens wat een AOV op maat jou te bieden heeft?

Vaker dan je denkt?

De 810.000 Nederlanders die uitkering ontvangen wegens arbeidsongeschiktheid vormen 9% van de werkzame beroepsbevolking. Zelfstandigen vallen buiten deze telling. Zij kunnen geen beroep doen op een ZW- of WIA-uitkering, zoals werknemers (artikel vorige maand). Als ondernemer of zzp’er word je geacht je zelf te verzekeren van voldoende inkomen.

Lang niet alle zelfstandigen sluiten een AOV af. Toch raakt 1 op de 4 ondernemers arbeidsongeschikt. Branchevereniging van onafhankelijk financieel adviseurs Adfiz onderzocht dit in 2019: de helft van alle ondernemers tussen 35 en 65 jaar was al eens langer dan 90 dagen arbeidsongeschikt; 14% bleef dat zelfs langer dan 5 jaar. De vraag is dus…

Weet jij zeker dat je niet arbeidsongeschikt raakt?

AOV (te) duur?

De meest gehoorde reden waarom zelfstandigen afzien van een particuliere AOV zijn de kosten. Terecht? Bedenk dat er op het loon van werknemers voor de ZW en WIA rechten zo’n 6% aan premies wordt ingehouden. Bovendien is de premie voor een AOV voor zelfstandigen fiscaal aftrekbaar. Netto komen je kosten dus tot ongeveer 50% lager uit, afhankelijk van je inkomen. Daarmee zeggen we niet dat AOV’s in de basis goedkoop zijn. De vergelijking geeft wel een reëler beeld. Bovendien heb je bij een particuliere AOV de keuze uit veel aanbieders en opties. Dat kan de premie nog wat extra omlaag brengen.

Alle keuzevrijheid bij AOV

In het wettelijk stelsel van verplichte werknemersverzekeringen ligt heel precies vast wie wat krijgt in welke situatie. Aan ondernemers biedt een AOV veel meer vrijheid exact te verzekeren wat bij jouw situatie past. En dus ook om niet te verzekeren wat jij niet nodig hebt. Een paar aspecten:

  • Hoogte uitkering. Anders dan een vast percentages van 70% (soms 75%) bij de ZW en WIA, spreek je bij een AOV af wat jij denkt dat je nodig hebt. Minder? Meer? Misschien zelfs wel 100% van je inkomen?
  • Hoe lang zonder. Heb je al een buffer, dan kun kiezen voor een later moment waarop je de eerste uitkering krijgt.
  • Tot welke leeftijd. Werknemersverzekeringen betalen uit tot de AOW leeftijd. Bij een AOV kun je de duur bekorten, bijvoorbeeld als je toch al van plan was eerder te stoppen met werken.
  • Soort arbeidsongeschiktheid. Wil je een uitkering als je je eigen werk niet meer kunt uitoefenen of ben je bereid zogenaamd passend werk elders te accepteren?

Zie dit als greep uit de vele opties die er zijn. Er zijn veel knoppen waaraan we uit kostenoogpunt kunnen draaien.

Een AOV op maat. Maatwerk kan je aardig wat premie besparen. Als onafhankelijk adviseur weten we precies de polis en premie te vinden die het beste aansluiten bij jouw wensen en omstandigheden.

Wat wordt er verplicht in 2024?

Als een toch wat onverwachte spin off van het pensioenakkoord bereikten vakbonden en werkgevers ook een akkoord over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandige ondernemers. Het volgende kabinet moet hier nog over beslissen – doel is invoering per 2024.

In het kort behelst het voorstel:

  • Een uitkering van maximaal het wettelijk minimumloon van €1650,- /maand (bruto)
  • Een inkomensafhankelijke premie, gelimiteerd tot rond de €200,- /maand (bruto)
  • Een verplichte wachttijd van minimaal een halfjaar, vóór de eerste uitkering

De uitvoering komt in handen van het UWV. Voor ZZP’ers die al een verzekering hebben of zich liever zelf verzekeren komt er een vrijstelling.

Arbeidsongeschiktheid en de hypotheek

Of je nu in loondienst bent of zelfstandige, bij arbeidsongeschiktheid gaat je inkomen flink omlaag als er verder niets geregeld is. Ook het kunnen betalen van de hypotheek loopt daarbij gevaar. Die lasten kunnen netto zelfs stijgen, wanneer je door een lager inkomen minder belastingvoordeel hebt van je renteaftrek. Werknemers kunnen hiertoe een woonlastenverzekering afsluiten. Bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid neemt die (een deel van) je woonlasten over: al dan niet tijdelijk, voor vast bedrag per maand, of een bepaald percentage. Voor ZZP’ers schiet deze verzekeringsvorm vaak te kort en blijft een AOV een eerste oriëntatiepunt.

Voor ZZP’ers dekt een woonlastenverzekering alleen meestal niet de terugval in inkomsten

Wil je eens sparren over deze belangrijke kwesties? Maak dan meteen even een afspraak. Beter goed geïnformeerd, dan te laat gereageerd, toch?