Deze maand meldde minister Koolmees de Tweede Kamer dat de wet over het nieuwe pensioenstelsel er pas in 2023 komt. Daarom schuift de invoering ervan op naar 2027. Wat betekent dat voor jou als deelnemer of gepensioneerde?

Kern van het nieuwe stelsel

Op dit moment bepaalt vooral de rente hoeveel pensioenfondsen mogen uitkeren. Op zich beschikken ze over genoeg geld. Maar omdat de rente extreem laag is, bleven veel pensioenen gelijk, of werd er gekort. Dat is slecht voor de koopkracht. In het nieuwe stelsel bepaalt het rendement op hun beleggingen hoeveel de fondsen aan pensioenen kunnen uitkeren. Groeit hun vermogen dan stijgt je pensioen. En andersom. Naar verwachting gaan de uitkeringen ten opzichte van nu omhoog. En wie premie betaalt, bouwt dan meer op.

Waarom weer uitstel?

Er moet over van alles worden besloten. Juridisch: moet je gedwongen mee naar het nieuwe stelsel of kun je opgebouwde rechten behouden? Ethisch: hoe wordt de verdeling tussen gepensioneerden en jongeren? Technisch: pensioenfondsen en de overheid moeten hun systemen aanpassen. En het gaat om een enorm bedrag: € 1.700 miljard. Op zich logisch, dat men dan liever zorgvuldig is dan overhaast.

Waartoe leidt uitstel?

Gepensioneerden wachten al lang op een verbetering van hun pensioenen. Als uitstel van de wetgeving ook betekent dat een verhoging verder opschuift, dan zal de support ervoor afnemen.

Al eerder heeft Minister Koolmees de regels voor het korten op pensioenen tijdelijk versoepeld – dit treft nu alleen fondsen die er erg slecht voor staan. Ondertussen stijgt de rente weer iets. De meeste fondsen bevinden zich daarom nu aan de veilige kant van de streep. Maar dit is een momentopname. Als de rente weer daalt, moet er mogelijk opnieuw gekort worden.

Hoe wordt de pensioenpot van zo’n 1700 miljard euro straks verdeeld?

Een voorschot op wat komt?

Misschien is het mogelijk om in aanloop naar het nieuwe stelsel alvast te ‘indiceren’ volgens de nieuwe, soepele regels. Pensioenfondsen, sociale partners en vertegenwoordigers van gepensioneerden pleiten daar al voor. De kans op verhogingen van de pensioenen is dan groter. Of minister Koolmees hierop ingaat, heeft hij nog niet laten weten.

Hoe creëer je zelf een ruimer pensioen?

Wil je na je (pre)pensioen lekker kunnen blijven leven, neem dan zo vroeg mogelijk maatregelen. Oude zekerheden brokkelen af en vragen om eigen initiatief. Pensioenopbouw via tijdelijke of wisselende werkgevers valt vaak vies tegen. De AFM waarschuwt nu al voor tegenvallers bij variabele pensioenen en voor lastige keuzes die deelnemers nu al moeten maken. Goed advies – ook over alternatieven – is zeker zo belangrijk. Juist als je nog jong bent.

In een slechtweerscenario kan de uitkering tot wel 15 procent lager worden
— AFM (Autoriteit Financiële Markten)

Ben je al (bijna) gepensioneerd en zou een maandelijkse aanvulling welkom zijn? Via de overwaarde van je eigen woning (waarde min hypotheekschuld) zijn er verschillende opties. Ga daar gewoon vrijblijvend het gesprek over aan.