De huizenmarkt zit al sinds 2014 weer in de lift. Wat kunnen we in 2019 verwachten? Brengt het nieuwe jaar records of keert de realiteitszin terug?

De komende twaalf maanden zal blijken wat 2019 ons te brengen heeft, maar het is de verwachting van makelaars en economen dat de prijsstijgingen zullen afzwakken doordat kopers de hoofdprijs niet meer kunnen betalen. Doordat de nieuwbouwproductie nog steeds achterloopt zit een prijsdaling er nog niet in.

“De prijsstijgingen zullen afzwakken, maar een prijsdaling zit er nog niet in.”

Geen records, wel prijsstijgingen
Het Economisch Bureau van ABN AMRO verwacht dat de huizenprijzen dit jaar met 6 procent stijgen en in 2020 nog eens met 4 procent. Hiermee zwakt de stijging van de huizenprijzen wat af. Dit komt volgens de NVM vooral doordat in sommige regio’s en met name Amsterdam het plafond langzaam bereikt wordt. Consumenten willen of kunnen niet meer meedoen met de voortdurende prijsstijgingen waardoor de verhitte woningmarkt lichtelijk afkoelt.

De gemiddelde transactieprijs is in het vierde kwartaal van 2018 gestegen tot een recordniveau van 298.000 euro. Vergeleken met een jaar eerder zijn woningen daarmee 10,3 procent duurder geworden. Maar liefst 38 procent van de verkochte woningen ging boven de vraagprijs weg.

“Maar liefst 38 procent van de verkochte woningen ging boven de vraagprijs weg.”

Nieuwe ontwikkeling op de woningmarkt
Door de afkoeling van de woningmarkt vlakt de daling van het aantal transacties iets af. Ook stijgt het aanbod sinds lange tijd weer iets en zijn de prijsstijgingen niet meer zo groot. Kortom: de grootste gekte is op dit moment uit de woningmarkt. Toch hebben woningzoekers nog steeds relatief weinig keus.

“Woningzoekers hebben relatief weinig keus.”

Vraag naar nieuwbouw enorm
Ondanks de enorme vraag werden er vorig jaar slechts 31.000 nieuwbouwwoningen verkocht, inclusief vrije kavels. Dit komt volgens de NVM deels door de hoge prijzen, maar ook door het gebrek aan aanbod. Wat de prijzen weer opstuwt. Hierdoor wordt nieuwbouw voor een steeds groter wordende groep geïnteresseerden onbetaalbaar.

De prijs van de gemiddelde verkochte nieuwbouwwoning is in een jaar tijd met bijna 14 procent gestegen tot gemiddeld 361.000 euro. Dit komt enerzijds dus door de enorme vraag en anderzijds door bijvoorbeeld de hoge bouwkosten en gasloos bouwen. Daarbij komt dat de kwaliteit van de nieuwbouw niet altijd meestijgt met de prijs. Kopers die steeds dieper in hun buidel moeten tasten, worden steeds kritischer wat ze eigenlijk kopen.