Huizenkopers betaalden in het eerste kwartaal van 2020 8,2% meer voor hun woning dan tijdens het eerste kwartaal van 2019. Bovendien werden 8,7% meer woningtransacties geregistreerd door het Kadaster. De coronacrisis is nog niet in de cijfers verwerkt.

Dat blijkt uit een analyse van Woningmarktcijfers.nl. De registratie door het Kadaster volgt gemiddeld drie maanden nadat kopers de koopakte bij de makelaar hebben ondertekend. De mogelijke impact van het coronavirus op de woningmarkt is daardoor in het eerste kwartaal nog niet zichtbaar.

In het eerste kwartaal van 2020 hebben kopers gemiddeld 325.800 euro voor hun koopwoning betaald. De koopsom ligt momenteel 28% boven het niveau van 2008 en 53% boven het dieptepunt in 2013. Belangrijke oorzaken hiervan zijn de grote vraag naar woningen en de opmerkelijk lage hypotheekrente.

Appartementen en tussenwoningen worden het meest verkocht, dit komt vooral doordat die typen woningen er het meeste zijn. Door de jaren is er wel een verschuiving, enerzijds zijn er minder transacties bij appartementen en een stijging bij de overige woningtypen, waarbij deze stijging bij de vrijstaande woningen het grootst is.

Prijzen verschillende woningtypen
Appartementen en tussenwoningen zijn met respectievelijk 293.000 en 297.000 euro bijna even duur. Voor een hoek- en 2/1 kapwoning wordt gemiddeld 311.000 respectievelijk
340.000 euro betaald en voor vrijstaande woningen 471.000 euro.

Prijs per provincie
Groningen is nog altijd de goedkoopste provincie om een huis te kopen. Kopers betalen gemiddeld 235.000 euro voor hun woning tegenover 418.000 euro in Noord Holland. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2019 stijgt de koopsom het meest in de provincie Flevoland. Hier werd een woning bijna 13% duurder in een jaar tijd. In Zeeland blijft de stijging beperkt tot een kleine 6%. In Zeeland wordt daarentegen wel de grootste transactie stijging gemeten van maar liefst 15%. Groningen blijft achter met een stijging van slechts 2,6%.