Mogelijk had een overleden dierbare van je een levensverzekering die nog niet uitkeerde. Kom je daar niet achter, dan is er een zoekservice die je kan helpen. Vorig jaar maakten zo’n 5.000 nabestaanden hiervan gebruik. In 3.000 gevallen werd er ook een verzekering gevonden. Hoe gaat dit in zijn werk?

Hoe werkt de zoekservice?

De zoektocht naar ‘Verloren polissen’ is een service van het Verbond van Verzekeraars. Wanneer je hier een aanvraag doet, zorgen zij dat deze terecht komt bij alle deelnemende levensverzekeraars. Die zoeken in hun bestanden naar eventuele polissen. Vinden ze die, dan kunnen daar de rechthebbende(n) van niet-opgeëiste verzekeringstegoeden bij worden gezocht. Het Verbond verwacht wel dat je eerst zelf hebt geprobeerd uit te vinden óf en waar er nog een polis loopt.

Spelregels. De site Vanatotzekerheid.nl legt uit hoe de zoekservice levensverzekeringen werkt. Je vindt daar ook het online aanvraagformulier.

Ruim 15.000 polissen gevonden

Hoorde je een familielid ooit wel eens iets wat zeggen over een levensverzekering, maar heb je hier na het overlijden geen polis van gevonden? Is onbekend bij welke maatschappij die liep? Of zelfs niet duidelijk óf er echt wel een verzekering loopt? De zoekservice biedt in die gevallen duidelijkheid. Met succes.

In de afgelopen 10 jaar werden al meer dan 15.000 polissen gevonden. Niet alleen voor nabestaanden, ook voor gemeenten die de uitvaart voor hun rekening namen. Sinds 2015 kun je ook zelf laten zoeken naar je eigen verzekering, als je daar geen papieren meer van kunt vinden.

Verdere samenwerking met de overheid

Er is meer positiefs. Het Verbond gaat nauwer samenwerken met de Sectie Onbeheerde Nalatenschappen van het Rijksvastgoedbedrijf. Zo kunnen verzekeraars gemakkelijker meer polissen doorzoeken én krijgen zij een extra mogelijkheid zelf rechthebbenden van niet-geclaimde verzekeringen op te sporen.

Na een overlijden zelf in actie komen

Een levensverzekering komt pas tot uitkering als daartoe bij de maatschappij of tussenpersoon een verzoek wordt ingediend. Na een overlijden moeten nabestaanden/rechthebbenden dus zelf aan de bel trekken. Er volgt dan namelijk helaas nog geen signaal aan verzekeraars vanuit de Basisadministratie Personen. Dát zou een echte oplossing zijn voor niet-uitgekeerde verzekeringen.

Overleg met je nabestaanden welke polissen er zijn en waar je die bewaart

Tot die tijd doe je er dus goed aan op tijd met je nabestaanden te bespreken welke polissen er zijn en waar je die bewaart. Kun je die zelf niet meer vinden? Of vind je die van een overleden dierbare niet? Via de zoekservice komen verloren polissen alsnog op tafel.